“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”
Matthew 28: 19-20

Welcome to Our Church

The Vietnamese Faith Baptist Church (VFBC) in Dallas, TX, welcomes you to the joy of our fellowship. We believe you will find a friendly Vietnamese congregation in which you can worship and serve with purpose and meaning.

Hội Thánh Báp-tít Đức Tin – HT người Việt tại Dallas – hân hạnh chào đón quý vị đến sinh hoạt và thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời với chúng tôi. Quý vị sẽ được tiếp đón niềm nở và được tạo cơ hội để thờ phượng và hầu việc Chúa giữa cộng đồng người Việt tại Dallas, Texas.

Recent Sermons

Latest News

Music Ministry – April 2016

Deuteronomy 6: 4-5 “Hear, O Isael: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your strength.” Phục Truyền 6: 4-5 “Hỡi Y-sơ-ra-ên@ hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính…

Sunday – June 12, 2016

Tạ ơn Chúa ban cho Hội Thánh có được buổi lễ thờ phượng Chúa được đầy ơn Chúa. Có 192 người hiện diện. Trại Thiếu Niên Báp Tít – Camp Fusion từ thứ Ba 14/06/16 – thứ Bảy 18/06/16. Xin cầu nguyện cho 31 trại viên & Ban Âm Nhạc hướng dẫn  thờ phượng được đầy ơn Chúa trong 5…

Upcoming Events

There are no events to show.

Youtube Channel