“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”
Matthew 28: 19-20

Worship

Sunday – June 12, 2016

Tạ ơn Chúa ban cho Hội Thánh có được buổi lễ thờ phượng Chúa được đầy ơn Chúa. Có 192 người hiện diện. Trại Thiếu Niên Báp Tít – Camp Fusion từ thứ Ba 14/06/16 – thứ Bảy 18/06/16. Xin cầu nguyện cho 31 trại viên & Ban Âm Nhạc hướng dẫn  thờ phượng được đầy ơn Chúa trong 5…