“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”
Matthew 28: 19-20

Men’s Ministry

Tôn Chỉ: Ban Nam Giới nhằm mục đích giúp đỡ lẫn nhau để khích lệ, xây dựng đời sống tin kính Chúa, và thể hiện lòng biết ơn Chúa qua sự phục vụ.

Sinh Hoạt: Ban Nam Giới có buổi nhóm sinh hoạt hàng tháng vào ngày Chúa Nhật thứ hai (2) lúc 11h45am. Ngoài ra, chúng tôi cộng tác với ban bảo trì cơ sở để sửa chửa, và trùng tu cơ sở của Hội Thánh.

Liên Lạc: Ban Nam Giới hoan nghinh quý anh và quý ông đến tham gia sinh hoạt với chúng tôi. Xin liên lạc với các anh sau đây để biết thêm các thông tin:

  • anh Nguyễn Hữu Phước
  • anh Trần Dũng
  • anh Nguyễn Đức Tuyên
  • anh Trần Linh