Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.”
Luke 2:11-14 NIV

Tabitha Ministry

Tôn Chỉ: Nhóm Tabitha nhằm mục đích tôn vinh Chúa, và phục vụ quý phụ nữ cao niên.

Sinh Hoạt: Nhóm Tabitha có buổi nhóm sinh hoạt hàng tháng vào thứ bảy đầu tháng lúc 10 giờ sáng. Ngoài ra chúng tôi cũng dự phần trong chương trình chứng đạo của Hội Tháng hàng tháng vào ngày thứ bảy thứ ba.

Liên Lac: chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý phụ nữ cao niên đến sinh hoạt với chúng tôi. Xin liên lạc với bà quả phụ Mục sư Nguyễn Xuân Hà để biết thêm chi tiết.