“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”
Matthew 28: 19-20

Tabitha Ministry

Tôn Chỉ: Nhóm Tabitha nhằm mục đích tôn vinh Chúa, và phục vụ quý phụ nữ cao niên.

Sinh Hoạt: Nhóm Tabitha có buổi nhóm sinh hoạt hàng tháng vào thứ bảy đầu tháng lúc 10 giờ sáng. Ngoài ra chúng tôi cũng dự phần trong chương trình chứng đạo của Hội Tháng hàng tháng vào ngày thứ bảy thứ ba.

Liên Lac: chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý phụ nữ cao niên đến sinh hoạt với chúng tôi. Xin liên lạc với bà quả phụ Mục sư Nguyễn Xuân Hà để biết thêm chi tiết.